تماس با ما

شعبه مرکزی – تهران

  • تهران – خیابان دماوند – ترمینال شرق – دفتر اتوبنز وحدت
  • ۰۹۳۷۵۳۳۲۹۶۳
  • info@autobenzvahdat.ir
  • 77700907
  • 77295672

شعبه آمل

  • ۰۱۱۴۳۲۹۲۶۶۵

شعبه بابل

  • ۰۱۱۳۲۲۰۷۶۴۰

شعبه قائمشهر

  • ۰۱۱۴۲۲۵۸۸۸۸

شعبه ساری

  • ۰۱۱۳۳۲۵۲۴۵۱