اخبار

پیش بینی سه روزه هواشناسی : بر اساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی در روز جمعه در مناطق شمال شرق و شرق کشور افزایش سرعت وزش باد و در سایر نقاط جوی پایدار پیش بینی می شود . از روز شنبه با عبور موج ضعیفی در مناطقی از غرب کشور و به تدریج در دامنه […]